Webydo

מדפסת משולבת צבע

מדפסת ‏לייזר משולבת HP LaserJet Enterprise MFP M575

 

מהירות צילום / הדפסה 52 דפים לדקה

המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

תיבת דואר אופציונלית עם 3 סלים ומהדק, ל-‏900 גיליונות

 מדפסת/סורק/מכונת צילום /פקס
 משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF)

 

מדפסת ‏לייזר משולבת Kyocera ECOSYS
M6530dn

 

צילום והדפסה בצבע של חשבוניות, ניירות מכתבים, קטלוגים וכולי.

איכות הדפסה בצבע גבוהה במיוחד, הכל ברשת ובמהירות - 30 דפים בדקה.

עיצוב קומפקטי למיקום גם במשרדים קטנים.

הדפסה משני צידי הדף, סריקה מאובטחת ואפשרות לשימוש כשרת פקסים .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדפסת ‏לייזר משולבת Brother MFCL9570CDW

משולבת צבע אלחוטית עד 31 דפים לדקה

 

מהירות הדפסה עד 31 דפים לדקה מהירות סריקה של עד 50ipm צד אחד 100ipm דו צדדי רזולוציה עד 2,400X600 dpi זכרון 1G מגירה 250 דפים מזין נייר רב תכליתי ל- 50 דפים מזין מסמכים אוטומטי ל- 80 דפים מסך מגע 7