Webydo

מדפסות לייזר שחור לבן

מדפסת ‏לייזר משולבת HP LaserJet Enterprise 500 M525dn

מהירות צילום / הדפסה 42 דפים לדקה
מזין מסמכים לסריקה אוטומטי ל-50 דף למייל או תיקייה

 מדפסת/סורק/מכונת צילום /פקס
דופלקס בהדפסה בצילום וסריקה
מסך מגע בגודל  5 אינץ'
הדפסה ממכשיר סלולרי
גודל נייר A4

מדפסת ‏לייזר משולבת Kyocera ECOSYS
M3540idn


מהירות צילום / הדפסה 42 דפים לדקה
מזין מסמכים לסריקה אוטומטי ל-50 דף למייל או תיקייה

 מדפסת/סורק/מכונת צילום /פקס
דופלקס בהדפסה בצילום וסריקה
מסך מגע בגודל  7 אינץ'
הדפסה ממכשיר סלולרי
גודל נייר A4

מדפסת ‏לייזר משולבת Kyocera ECOSYS
M2540dn


מהירות צילום / הדפסה 42 דפים לדקה
מזין מסמכים לסריקה אוטומטי ל-50 דף למייל או תיקייה

 מדפסת/סורק/מכונת צילום /פקס
דופלקס בהדפסה בצילום וסריקה
מסך מגע בגודל  5 אינץ'
הדפסה ממכשיר סלולרי
גודל נייר A4